PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ 2015

Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját a III. Palóc Világtalálkozóra 2015.08.07-09-én, a bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastély csodálatos, őshonos fákkal teli parkjában!

 felhivas.jpg

Biztonsági terv

Fontos tudnivalók a biztonságról, a betartandó szabályokról, a Palóc Világtalálkozó ideje alatt.

A „PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ” hagyományos-kultúrális, szabadtéri rendezvény, amelynek biztonsági terve a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 8. §-a és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 235. pont 595-598. §-a alapján került kidolgozásra.

A rendezvény szervezőjeTar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület

3073. Tar, Ágasvár út 11.

Képviseletre jogosult: Kovács László elnök

Főszervező: Berze Marianna titkár

 

A rendezvény időpontja

Programok: 2015. augusztus 07-én 12.00 órától 2015. augusztus 09-én 18.00 óráig

A rendezvény területének befogadóképessége20 000 fő

A rendezvény alapterülete137.778 m2

Résztvevők létszámaa rendezvény helyszínén egy időben 5000 fő lehet jelen.

A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát 1.sz. melléklet tartalmazza

A program a Gyürky-Solymossy kastély területén kerül megrendezésre.

  1. Ábra: a rendezvény helyszínének alaprajza

a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők

Tűz- és káresemény bekövetkezésekor az alábbi feladatokat kell végrehajtani a biztonsági személyzetnek:

  • a veszélyben lévő személyek kimenekítése
  • szükség szerint az áramtalanítás elvégzése
  • a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűz továbbterjedésének megakadályozása
  • a tűz oltásának megkezdése
  • tűzoltóság értesítése a 105 vagy 112 segélyhívó számokon (jelzéskor közölni kell a pontos helyszínt, mi ég, emberélet van-e veszélyben, a tűz terjedelmét, bejelentő nevét, telefonszámát).

Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott levő porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és rádión értesíti a biztonsági személyzet vezetőjét.

A színpad előtti füves területen (Sportpályán ) maximum 200 fő részére biztosítunk ülőhelyet.

A gyors és biztonságos menekülés egyrészt a Kastélytól az Árpád út, a Tájház felé, másrészt a Kastélytól a Dankó útra; másrészt a Kastélytól útról a Vasút felé biztosított. Mivel a rendezvény várható befejezési időpontja pénteken és szombaton is 22 óra utánra tehető, ezen útvonalat a szabály szerinti méretben, nyomdai úton készített világító biztonsági jellel fogjuk ellátni, melyek elhelyezéséről a helyi tűzoltósággal fogunk egyeztetni. Gondoskodunk a jelölések megvilágításáról, ezen útszakasz utcai világítótestekkel jól ellátott.

A tűzoltójárművek közlekedéséhez a szükséges út a fenti módon biztosított.

Szabadtéri rendezvényen készenlétben tartandó tűzoltó készülékek:

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34 A teljesítményű,

c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 180 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

 

a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja

A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek tűz észlelése esetén mobiltelefonon azonnal felveszik a kapcsolatot a Salgótarjáni Tűzoltóság ügyeletével.

A biztonsági személyzet vezetője tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletének az eseményt a 105-ös TELEFONSZÁMON.

Riasztja a rendezvény helyszínén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon – kihangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a kiürítés végrehajtása céljából.

A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – kihangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését.

Tűz csak a kijelölt tűzrakó helyen rakható, megfelel felügyelet biztosítása mellett. Tűzriadó, bombariadó esetén mindenki köteles a rendezőség által meghatározott helyre menni és a veszélyhelyzet elhárításáig ott tartózkodni!

a rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetősége

A rendezvény helyszínén az elektromos elosztó szekrényből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364 szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító kapcsolóval.

A villamos kivitelezésről felülvizsgálati jegyzőkönyv készül.

a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségei

A menekülési útvonalakon a kijáratok közelében – a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen – elhelyezésre kerülnek iránymutató táblák. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 * 600 mm legyen.

a tartalék-energiaellátás módja

A tartalék energiaellátás módja vonatkozásában jelenleg egyeztetések zajlanak. A rendezvény kezdő napja előtt 2 munkanappal e dokumentációhoz mellékletben csatolni szükséges.

a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása

A világtalálkozó eredményes lebonyolítására érdekében a Bátonyterenye Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanok használata elengedhetetlenül szükséges:

Gyürky-Solymossy kastély és annak parkja

Az óvoda, a könyvtár és a művelődési ház épületeire.

a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetése, használatának leírása

Az alkalmazott kihangosító berendezések a színpadtechnikai feladatokat ellátó gazdasági táraság tulajdonában lévő berendezések, a társaság mindenféle szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A berendezések kezelését a szerződött színpadtechnikai feladatokat ellátó gazdasági táraság személyzete végzi.

A dohányzás előírásai

A Gyürky-Solymossy kastély területén a dohányzás –a kijelölt helyek kivételével- TILOS!!

Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel látjuk el.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Ivóvíz biztosítása

Az ivóvizet lajt kocsikkal biztosítjuk – normál esetben is, hőségriadó esetére is. 

Irányítási pontot a Művelődési ház és könyvtár helyiségében fogjuk elhelyezni. Innen fogja irányítani a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői az irányítói munkát.

A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE

A beléptető pontok

Bejárat I-III. (1-3. számú kapu): üzemel

–  augusztus 07-én 08.00-24.00 óra között

–  augusztus 07-09-én 08.00-24.00 óra között a közönség be- és kiléptetésére.

Fellépők be- és kiléptetése: az 1-2. számú kapun.

Technikai bejárat: (1-2. számú kapu): üzemel

Ø  augusztus 07-én 06.00-tól augusztus 09-én 24.00 óráig

Ø  augusztus 07-09-én 06.00-10.00 óráig az árusok és kiállítók be- és kiléptetésére, a technikai berendezések be- és kiszállítására.

Mentési tűzoltási bejáró: a 1-2. számú kapu szolgál mentési, tűzoltási bejáróként. A tűzoltógépjárművek oltóvíz vételi lehetőségét biztosító tűzcsapok:

– 2. kapu: Árpád út

– 1. kapu: Dankó utca kereszteződésénél

– a parkban

A beléptető pontok általános feladata:

− meghívók, belépési engedélyek ellenőrzése,

− az érkezők regisztrálása,

− szükség esetén biztonsági ellenőrzés végrehajtása,

− a beviteli tilalom alá eső tárgyak ideiglenesen elzárt tárolásba vétele, őrzése, visszaszolgáltatása,

− közbiztonságra különösen veszélyes, vagy pirotechnikai eszköz, fegyver, bódító hatású készítmény vagy szer észlelése esetén a hatósági intézkedés kezdeményezése,

− a látogatók beléptetése, karszalaggal történő ellátása,

− a mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak biztosítása,

− a közönség tájékoztatása,

− kiürítés esetén továbbá a rendezvény befejezését követően a közönség eltávozásának segítése.

 

A beléptető ponton a beléptetéskor végrehajtható ellenőrzés módja

− A fesztivál látogatói három beléptető kapun keresztül belépődíj megfizetése nélkül, regisztrációval léphetnek a fesztivál területére.

− Meghívó, azonosítás, belépési jogosultságról meggyőződés.

− Életkort igazoló okmány felmutatásának kérése – amennyiben indokolt –személyazonosság és életkor ellenőrzése.

− Csomag tartalmának ellenőrzése a testi sérülés okozására alkalmas, vagy más, beviteli tilalom alá eső tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében.

 

A beléptetés megtagadása;  A beléptetés megtagadására kerül sor különösen:

− Az ellenőrzés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását észleli.

− Csomagtartalom és/vagy ruházat ellenőrzést az érkező elutasítja.

− Hatósági intézkedés válik szükségessé:

–  közbiztonságra különösen veszélyes eszköz,

–  pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer,

–  fegyver,

–  kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén.

− A szervező által meghatározott beviteli tilalom alá eső dolog ideiglenes helyszíni tárolásba helyezését megtagadja.

− Az érkező személy jogellenes, a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető magatartást tanúsít és azt a felhívás ellenére sem szünteti meg.

 

A belépési, bent tartózkodási jogosultság jelzése

A szervező a bent tartózkodók létszámának ellenőrzése, a létszámváltozás figyelemmel kísérése, továbbá a résztvevők létszámának igazolása érdekében a rendezvény résztvevői számára jól látható kitűzőt biztosít.

A szervezők zöld színű szalaggal nyakba akasztható névre szóló passzal rendelkeznek, a fellépők, a biztonsági szolgálat, a rendezvénytechnika, az árusítást, vendéglátást, szórakoztatást, technikai kiszolgálást végzők karszalagot, VIP vendégek személyre kiadott kitűzőt viselnek.

 

A rendszeres áruszállítást, a kommunális szállítást, egyéb technikai feladatot végző járművek, rendszámra kiadott belépési engedéllyel rendelkeznek.

 

A hatóság képviselőinek belépési jogosultságát az egyenruhájuk, illetve a szolgálati igazolvány vagy megbízólevél igazolja.

 

A fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása

A fiatalkorú vendégeket a vendéglátóhelyeken szeszes itallal kiszolgálni tilos!

 A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok

A rendezvény területére tilos bevinni:

− közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,

Ø  az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t,

Ø  meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),

Ø  a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer),

Ø  a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,

Ø  az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray),

Ø  az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),

Ø  az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),

Ø  az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek),

− lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,

− pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,

− gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),

− kábító- vagy kábító hatású szert,

− alkohol tartalmú italokat,

− üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, befőtt, stb.),

− háziállatot (pl. macska, kutya)

 

A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása

A beviteli tilalom alá eső dolgokat – amennyiben annak birtoklása szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít meg – a beléptető ponton a biztonsági szolgálat átvételi elismervény ellenében megőrzésre átveszi, azt a birtokos részére az elismervény ellenében távozáskor visszaszolgáltatja. A vissza nem vett dolgok esetében a biztonsági szolgálat a talált tárgyakra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

 

A talált tárgyak kezelése

A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági szolgálat a beléptető ponton a találótól átvételi elismervény ellenében átveszi, őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.

 

Kilépés a rendezvény helyszínéről

A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda visszatérhet. A be- és kilépést a szervező a biztonsági szolgálat közreműködésével regisztrálja, hogy a létszámváltozás folyamatosan figyelemmel kísérhető legyen. A visszatérő személy ismételt biztonsági ellenőrzés alá kerülhet.

 

BIZTONSÁGI TERV

Mely készült a Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 2015.augusztus 7-8-9-én megrendezésre kerülő „Palóc Világtalálkozó 2015” rendezvény biztosítására.

a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezése

Bátonyterenye  Kistérségi Polgárőrszervezetek Szövetsége Tagja

Bátonyterenye Polgárőrség részéről Szarvas Imre 0620/5629551   

A Bátonyterenye Kistérségi Polgárőrszervezetek Szövetsége Tagjai, az együttműködési megállapodásban szereplő, környékbeli Polgárőr Egyesületekkel és a Bátonyterenyei Rendőrkapitánysággal karöltve végzik a résztvevők mozgásának irányítását, biztonságának megőrzését.

A rendezvény biztosítását 50 fő polgárőrrel fogja ellátni, az alábbi ütemezésben:

06.00 – 14.00 óráig 20 fővel,

14.00-22.00 óra között 20 fővel

22.00-06.00 10 fővel szükség esetén a létszámhoz viszonyítva arányosan

50 fő rendezői stáb 06.00-20.00 óra között lesz jelen.

 

A polgárőrök a rendezői stábbal együtt naponta 24 órán át a rendezvénysátor-, a színpadi felszerelések – illetve a fellépők védelmét hivatottak ellátni., és a létszám átcsoportosítással és más polgárőr egyesületek bevonásával újabb 20, azaz összesen 70 fő fog rendelkezésre állni.

 

6 fő polgárőr látja el a személy- beléptetési-, csomagellenőrzési, ill. teherbejárat kezelési feladatokat és a műszaki bejáró (művészbejáró) beléptetését is.

 

Az esetleges új feladatok v. rendkívüli események bekövetkezésekor 20 fős autós-járőr személyzetet tudunk mozgósítani, akik a helyszínen lévő szolgálat munkáját tudják segíteni.

 

A rendezvény területén kapcsolattartó és felelős vezető: Szarvas Imre  

elérhetősége:  +3620/5629551

 

 

Bátonyterenye, 2015. július 31.

 

 

Az Egyesület részéről a résztvevők mozgásának irányításával foglalkozó, megbízott személyek: Kovács Krisztina 70/3818245; Jancsó Róbert 70/3718768; Siraky Ágota 70/5036648. Feladatuk a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakon a menekülés irányítása, biztosítása a polgárőr vezetőjének utasítása szerint.

 

A Palóc Világtalálkozó

KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE

a 2015.augusztus 7-8-9.

2015.augusztus 7-8-9-én a bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastély területén Palóc Világtalálkozó rendezvény megtartására kerül sor. A rendezvény harmadik alkalommal kerül megrendezésre, így a létszám megítélése a 2015-as rendezvényhez viszonyított, a támogatottságából ítélhetően jelentős, több ezer fős tömegre lehet számítani.

A rendezvény helyszíne a bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastély területe, az ott felállításra kerülő sátrak és épületek. A terültre három bejáraton keresztül lehet bejutni, mely bejáratok közvetlen közútra nyílnak. A terület drótkerítéssel teljesen körülhatárolt.

A területről kifelé vezető menekülési útvonalként a Vasút útra nyíló (5 m méter széles) nagykapu, az Árpád útra nyíló 3,5-4 m széles kijárat, valamint a Lenin út felé 3,5-4 m széles kijárat szolgál. A rendezvényen résztvevő tömegnek a kimenekítése ezen irányokba kell, hogy történjen.

A kapuk átereszt képessége kb. 100 fő/perc.

A gépjárművekkel történő kimenekítés a Lenin út felé vezető kapun kell megoldani, így ezen kapu őrzéséről és nyithatóságáról az oda beosztott rendező gondoskodik.

A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el. A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők − a színpadi műsort, szórakoztató, bemutató programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,

− az irányítási pontról a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

 

A kimenekítésben részt vevő erők

50 fő polgárőr

20 fő polgárőr tartalékban

 

Kapu 1. Személy-, és gépkocsi bejárónál (2 fő polgárőr)

…………………………………..

Feladata: járőrözés előzetes utasítás szerint, színpadi programok ideje alatt rendezvénysátornál a rendfenntartása, beléptetés-és regisztráció ellenőrzése, csomag-táska-ellenőrzés

Kimenekítéskor feladata: rend fenntartása, a kapuk azonnali kinyitása, a tömeg terelése a Lenin út irányába.

Kapu 2. Személy-, és gépkocsi bejárónál (2 fő polgárőr)

…………………………………….

Feladata: járőrözés előzetes utasítás alapján, bejáró kezelése, beléptetés-és regisztráció ellenőrzése,technikai személyzet, gk.forgalom

Kimenekítéskor feladata: rend fenntartása, a kapuk azonnali kinyitása, a tömeg terelése az Árpád út irányába.

Kapu 3. Személy bejárónál (2 fő polgárőr)

Feladata: járőrözés előzetes utasítás alapján, bejáró kezelése, beléptetés-és regisztráció ellenőrzése

Kimenekítéskor feladata: rend fenntartása, a kapuk azonnali kinyitása, a tömeg terelése a Vasút út irányába.

Nagy-Színpad, nagy sátor (2 fő polgárőr)

Feladata: járőrözés előzetes utasítás alapján, színpadi programok alatt rendezvénybiztosítás, rendezvény biztosítása, a színpad körüli rend fenntartása, fellépések szünetében.

Kimenekítéskor feladata: rend fenntartása, a sátor azonnali fegyelmezett kiürítése, a tömeg terelése a kötelező haladást mutató táblák irányába, vagyis amennyiben a tömeg feltorlódna,úgy lehetőséget kell biztosítani a Vasút, az Árpád és a Lenin út megközelítésére az előre kijelölt menekülési útvonalon.

 

Kis-Színpad, kis sátor (2 fő polgárőr)

Feladata: járőrözés előzetes utasítás alapján, rendezvény biztosítása, a színpad körüli rend fenntartása, fellépések szünetében.

Kimenekítéskor feladata: rend fenntartása, a sátor azonnali fegyelmezett kiürítése, a tömeg terelése a kötelező haladást mutató táblák irányába, vagyis amennyiben a tömeg feltorlódna, úgy lehetőséget kell biztosítani az Árpád és a Lenin út megközelítésére az előre kijelölt menekülési útvonalon.

 

Járőrözés

Járőrözés, 10 fő polgárőr

Rendfenntartás, rendbontás megakadályozása. Kimenekítés esetén feladatuk a rend fenntartása, a tömegnek az Árpád és a Lenin út valamint a Vasút út irányába történő terelése.

 

„FIGYELEM!

A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK! (BALESET, TŰZESET)…TÖRTÉNT (VÁRHATÓ)! SZÜKSÉGES A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA! KÉRJÜK, A PARKOT HAGYJÁK EL! VEGYÉK FIGYELEMBE AZ ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK JELZÉSEIT!”

 

A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére módosíthatja. A tájékoztatóban ki kell térni szükség esetén az extrém időjárási hatások elleni védelem érdekében kijelölt építmények helyére, megközelítésének módjára, távolságára is. Az értesítést többször is meg kell ismételni.

 

A rendezvényterület elhagyásának módja

A terület kiürítési irányait, útvonalait a mellékelt helyszínrajz tartalmazza. A kiürítési, menekülési útvonalakat

− a lakodalmas és a koncert területén magasan (2,0-2,5 méter között) telepített 1200×600 mm nagyságú,

− a sátorterületen és a Kastélypark területén középmagasan (maximum 2 méter) kihelyezett 600×300 mm-es biztonsági jelek jelzik.

 

Kiürítési útvonalak

A kijelölt kiürítési útvonalak az egyes szektorokból az alábbiak:

A) SZEKTOR

Kastély épülete

1. számú útvonal: az 2. kapu (Lenin u.)

2. számú útvonal: a 1. kapu irányába (Árpád u.)

 

B) SZEKTOR

Nagyszínpad és a Sportpálya területe

1. számú útvonal: az 1. kapu (Lenin u.)

2. számú útvonal: a 2. kapu irányába (Árpád u.)

3. számú útvonal: 3. kapu irányába (Vasút út)

 

C) SZEKTOR

Várszínpad, Pihenő-övezet

1. számú útvonal: az 1. kapu (Lenin u.)

2. számú útvonal: a 2. kapu irányába (Árpád u.)

3. számú útvonal: 3. kapu irányába (Vasút út)

 

D) SZEKTOR

Kastélykert, sátorterület

2. számú útvonal: a 2. kapu irányába (Lenin u.)

3. számú útvonal: 3. kapu irányába (Vasút út)

Gyülekezőhelya szervező, a műszakiak és a biztonsági szolgálat állománya részére, az irányítási pontnál (Népkert).

Eljárás a kiürítés elrendelése esetén

A rendezvény felelős szervezőjének cselekvési rendje

− Meggyőződni a tűzjelzés (vagy káresemény) bejelentésének valódiságáról.

− Értesíteni a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot és a rendőrséget.

− Értesíteni a biztonsági szolgálatot, a műszaki személyzetet.

− Dönteni a rendezvény megszakításáról, a terület kiürítésének elrendeléséről.

− Tájékoztatni a rendezvény közönségét az eseményről.

− Elrendelni a terület elhagyását.

− Felkészülni a tűzoltóság fogadására.

− Tájékoztatni a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát az eseményről és az addig tett intézkedésekről.

− Közreműködni a tűz oltásában, az élet- és vagyonmentésben.

− Megszervezni a helyszín biztosítását a tűzvizsgálat befejezéséig.

− Közreműködni a kárelhárítás, kárenyhítés feladataiban.

 

Biztonsági vezető feladata

− A felelős szervező utasítására a hangosító berendezés segítségével a közönség tájékoztatása a rendezvény biztonsági okból történő megszakításáról.

− A közönség felhívása a terület elhagyására a megadott szövegminta segítségével, illetve a felelős szervező utasítása szerint.

 

Rendezvénytechnika munkatársainak feladata

− A biztonsági feladatokhoz nélkülözhető villamos berendezések áramtalanítása.

− A színpadon és a színpad mögötti területen tartózkodó szereplők, közreműködők menekítésének segítése.

− Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának megkísérlése.

− A gyülekezési helyre vonulás.

− További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el.

 

A fellépőktől, árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás

− A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást, a vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák.

− A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen.

− A felelős szervező utasításai, illetve a biztonsági jelzések szerint hagyják el a rendezvény veszélyeztetett területét.

A közönségtől elvárt magatartás

− Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.

− Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.

− A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi vészkijáraton hagyják el a rendezvény területét.

− A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjanak el.

− Segítsék elő a tűzoltó, mentő járművek szabad mozgását, a mentési, kárelhárítási munkákat kíváncsiskodással ne zavarják, ne akadályozzák.

− Haladéktalanul teljesítsék a tűzoltás-vezető, mentésvezető utasításait.

A biztonsági szolgálat csoportvezetője

− A biztonsági szolgálat tevékenységének irányítása.

− Folyamatos kapcsolattartás a felelős szervezővel.

− További feladatai a felelős szervező utasításai szerint.

A biztonsági szolgálat cselekvési rendje

− A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó közönség mozgását.

− Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy gyermek) nem maradt.

− A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése, illetve azoké, akit társaik nem találnak.

− Megkezdeni a személyek mentését.

− Megkísérelni a tűz oltását.

− Megkísérelni a vagyonmentést.

− Közreműködni a helyszín biztosításában, a mentett vagyon védelmében.

− A terület őrzése a rendezvény szervezőjének intézkedése szerint.

− Tanúsítsanak higgadt magatartást, határozottságot, ezzel is segítve a pánik elkerülését.

 

A biztonsági személyzet létszáma, feladatai a biztonsági követelmények érvényesítésében.

 

A felelős szervező a rendezvény időtartama alatt a programsorozat koordinált végrehajtása, a biztonsági rendszer összehangolt irányítása érdekében Irányítási Pontot működtet.

 

Irányítási Pont: Városi Közművelődési Központ és Könyvtár, Tel: 32 / 355-551

A biztonsági szolgálat általános feladata

− a be- és a kiléptetési pontokon dolgozó szervezők munkájának biztosítása, segítése,

− területek lezárása, a közönség mozgásának irányítása,

− a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása,

− letéti és talált tárgyak kezelése,

− útbaigazítás, tájékoztatás,

− a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a szervező igényének megfelelően arról a csoportvezető útján rendszeres tájékoztatás nyújtása,

− a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a csoportvezető útján a biztonsági vezetőnek és a szervezőnek,

− a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése, megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, helyszínbiztosítás,

− építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,

− a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szükség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.

− a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére,

− szükség esetén a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, VIP vendégek személyi biztonságának megóvása.

 

A biztonsági szolgálat tagjaival szembeni elvárások

A biztonsági szolgálat tagja köteles ismerni:

− a rendezvény elrendezési tervét,

− a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,

− a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,

− a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,

− a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.

Legyen képes:

− a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,

− a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.

Kísérje figyelemmel:

− a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,

− a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,

− a tűzcsapok megközelíthetőségét,

− a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását.

 

A kimenekítés során törekedni kell a végrehajtó állomány életétnek, testi épségének megóvására. Amennyiben bekövetkezett a katasztrófa helyzet miatt a kimenekítést végrehajtó állomány testi épsége veszélybe kerül, biztonságos helyre történő elhelyezésükre kell intézkedni. A rendezvény területén a kimenekítésben résztvevő állományt a kastélykertben lévő művelődési házban, a külső területen lévő állományt a szolgálati gépjárművekben kell elhelyezni.

 

További közreműködők tevékenysége a biztonsági követelmények érvényesítésében

 

A felelős szervező feladata

− Intézkedik a meteorológiai előrejelzés, a riasztási rendszer figyeléséről, a jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról

− Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében a belépők számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről,

− Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó intézkedések bevezetéséről.

Rendezvénytechnika vezetőjének feladata

− A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.

Polgárőr közreműködők feladata

− A rendezvényterület ellenőrzése, az illetéktelen, engedély nélkül behatoló személyek, baleset, tűzeset, rendzavarás észlelése vagy annak veszélye esetén annak jelzése.

 

A közreműködőktől elvárt magatartásformák

− Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek elhelyezésére, működésére, a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályairavonatkozó előírásokat.

− Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.

− Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.

− Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.

− A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

 

Mentéssel, elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok

A rendezvényről, annak időpontjáról , várható időtartamáról, valamint a rendezvényen résztvevők megközelítő számáról a rendezvény megvalósítása előtt tájékoztatni kell a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságot, valamint az Országos Mentőszolgálat Salgótarjáni Mentőállomását.

A tájékoztatás célja, hogy a bátonyterenyei, Gyürky-Solymossy kastély területén megszervezett rendezvény fokozott figyelmet és a rendezvény ideje alatt esetlegesen történő mentések prioritást kapjanak.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor, valamint katasztrófa helyzetben a rendezvényt biztosító rendőre erők feladata, hogy a mentésben résztvevők a helyszínt meg tudják közelíteni. Ezen gépjárművek bevezetése az alábbi útvonalon biztosított:

  1. az Árpád útról
  2. a Vasút útról
  3. a Lenin útról

Felelős: Berze Marianna, a rendezvény főszervezője

Az egészségügyi biztosítás módja

A szervező, figyelemmel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontban meghatározottakra

Ø  2015. 08. 07-én 12.00 órától 24.00 óráig,

Ø  2015. 08. 08-án 09.00 órától 24.00 óráig,

Ø  2015. 08. 09-én 10.00-től 18.00 óráig

egy esetkocsi helyszínen tartózkodását rendelte meg az egészségügyi szolgáltatótól.

 

Az egészségügyi szolgáltató:

………………………………………………………………………

Sürgős esetben az Országos Mentőszolgálat kerül értesítésre a 104-es telefonszámon. A kiérkező egység fogadását és helyszínre kísérését a biztonsági szolgálat biztosítja.

 

A mentőgépkocsi tartózkodási helye: A Kastély mellett lévő parkolónál.

 

A fesztivál ideje alatt a Népkert területén elsősegélynyújtó sátor kerül felállításra, valamint a kastélykert másik pontján elsősegélynyújtó hely üzemel.

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

Az intézkedési terv rendeltetése

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását.

Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a térről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai

Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad ki:

− heves zivatar,

− felhőszakadás,

− széllökés.

Veszélyességi szintek meghatározása

Első szint (sárga): Ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

Heves zivatar A legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t (“károkozó szél”) és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t (“nagyméretű jég”).

Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat kísérő várt legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak. A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

Második szintű (narancssárga színű) jelzés: hosszabb életű, rendszerint jól “szervezett” heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégméretet, vagy 120 km/h-t meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

Harmadik szintű (piros) jelzés: a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas.

Felhőszakadás: lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.

Első szintű (sárga) jelzés: az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen –kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!

Széllökés: a nagyobb területre várhatóan jellemző – nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó – legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

A harmadik szintű (piros) veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllökések várhatóak.

 

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése

 

A felelős szervező által megbízott személyek

 

A rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően naponta 20.00 óráig áttanulmányozzák a rendezvény adott, illetve következő napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatják a szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét, aki a biztonsági tervben meghatározottak szerint jár el, tájékoztatja a résztvevőket.

 

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése

Rendkívüli időjárási helyzet esetén a látogatók a térképen nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a fesztivál területét, illetve húzódhatnak a fedett mentési helyekre. A fesztivál területén a mentési útvonalakat nyilak jelölik. A fesztivált területét ábrázoló A1 méretű térképek kihelyezésre kerülnek valamennyi beléptető kapunál, valamint A5 méretű szórólap formájában kiosztásra kerülnek beléptetéskor.

A rendkívüli helyzetekről a színpadokon, a műsorközlő mikrofonon vagy hangosbemondón keresztül tájékoztatja a látogatókat.

 

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén

A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén hangosbemondóba a következő szöveget olvassa be a műsorközlő:

Tisztelt Látogatóink! Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat. Az időjárási viszonyok miatt húzódjanak fedett helyekre. A nyilakkal jelzett menekülési útvonalakat követve vonuljanak a legközelebbi mentési helyre: a Művelődési Házba, a Könytvárba, a Kastély épületébe vagy a Vasútállomás épületébe. Kérjük, kövessék a rendőrség, a polgárőrség és a szervezők utasításait.”

 

A biztonsági vezető feladata

A rendezvény megkezdése előtt legalább két órával bejelentkezik a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyeletére (Tel: (06-32) 411-131). Tájékoztatást ad a rendezvény megkezdéséről, tájékoztatást kér a riasztási fokozatról, illetve annak változásáról az elérhetőség megadásával. A bejelentkezést naponta 09.00-ig és 18.00-ig meg kell tenni, amikor a biztonsági vezető tájékoztatást ad:

− az elmúlt időszakban történt biztonsági eseményekről,

− a rendezvény biztonsági szintjét befolyásoló esetleges változásokról,

− a rendezvényen jelen lévő, illetve várható létszámról.

 

Eljárás a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletének veszélyjelzése esetén

A biztonsági vezető feladata

− A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság/tűzoltóság ügyelete értesítésének vétele.

− A felelős szervező tájékoztatása a veszélyjelzésről, illetve a riasztási fokozat változásáról.

Felelős szervező feladata

− Mérlegeli a riasztás adatait, figyelemmel a katasztrófavédelmi igazgatóság javaslataira, utasításaira.

− NARANCS (második szintű) riasztás esetén:

Øelrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre,

− PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

Ødönt a rendezvény félbeszakításáról,

Øelrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti a veszélyhelyzetre,

Øelrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,

Øtájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek képviselőit.

A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

 

A biztonsági szolgálat feladata

Feladatait a „Kiürítés, menekítés terve” fejezet tartalmazza.

 

A rendezvénytechnika személyzete feladata

 

A terület kiürítésének elrendelése során:

− a közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, biztonsági világítás, a villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültség-mentesítéséről,

− a színpadtetőket leengedi,

− rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult helyzetben elszállításra nem kerülhetnek,

− a kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervező utasításai szerint jár el.

A szervező műszaki személyzete feladata

− a rendezvénysátrakat lezárja,

− a szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti,

− a kifüggesztett nagyméretű molinókat leszereli.

A rendezvényre kitelepült kereskedelmi, szórakoztató, vendéglátó egységek vezetőinek feladata

− Haladéktalanul beszüntetik a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeiket,

− az elektromos berendezéseket áramtalanítják, feszültségmentesítik,

− a kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok, sörpadok) begyűjtik, összerakják, lekötik vagy az építményekbe behelyezik úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és sodorja el.

− az építmények nyílászáróit lezárják,

− a szabadban maradó építmények biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodnak,

− a veszélyeztetett területet elhagyják.

 

A rendezvény területének elhagyása

 

A rendezvényterület elhagyásának rendjét, módját a kiürítési, menekítési terv fejezet tartalmazza.

 

A résztvevők ideiglenes védelmére kijelölt, számításba vehető építmények

A kastély helyiségei:

– Ady Endre Közművelődési Központ és Könyvtár,

– Óvoda

– Vasútállomás épülete

 

Tar, 2015. július 31.                                                        (Kovács Lászó sk.)

   elnök

Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület

 3.szervezoi_megbeszeles.jpg

 

 

 

7.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 31
Tegnapi: 43
Heti: 147
Havi: 1 615
Össz.: 234 782

Látogatottság növelés
Oldal: Biztonság
PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ 2015 - © 2008 - 2019 - palocvilagtalalkozo.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »